Gìn giữ giá trị tốt đẹp cốt lõi từ 2003

Một công ty đầu tư đa nghành. Được tạo ra bởi khát vọng.

One Country – One Vision

Brand


project

lĩnh vực đầu tư

MEDIA

EDUCATION

hospitality

SPORTS

Công ty thành viên

Quản lý vốn và đầu tư các lĩnh vực du lịch, dịch vụ đô thị và quản lý bất động sản

– Country Eye Holding

Công ty quảng cáo đa phương tiện. Xây dựng chiến lược tiếp thị và đại diện thương hiệu

– Mắt Quê Sáng Tạo

Công ty đầu tư lĩnh vực giải trí – Thể thao và sản xuất truyền thông

– Milan Media

Đại diện thương mại. Kinh doanh thương hiệu. Sản xuất truyền thông thế hệ mới.

– Tam Company

THÔNG BÁO cỔ đÔNG

Gọi Vốn

Nhà Đầu tư Thiên Thần

Latest

  • Sample Notice
    Thông báo các dự án mới